Hướng dẫn làm web bán hàng asp.net đầy đủ nhất

Hướng dẫn làm web bán hàng asp.net thông qua các bước dưới đây. Mỗi bước đều được nói chi tiết. Bạn có thể tham khảo qua:

Hướng dẫn làm web bán hàng asp.net

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu database

 

Hướng dẫn làm web bán hàng asp.net - Tạo cơ sở dữ liệu database

 

Bước 2:Tạo Stored Procedure

Tạo Stored Procedure

 

Bước 3: Xây dựng lớp Data – Business

 

Xây dựng lớp Data - Business

 

Bước 4: Tạo lớp Common

 

Tạo lớp Common

 

Bước 5: Tạo trang admin P1

 

Tạo trang admin P1

 

Bước 6: Tạo trang admin P2

 

Tạo trang admin P2

 

Bước 7: Tạo trang quản trị từ tool GenCode

 

Tạo trang quản trị từ tool GenCode

 

Bước 8: Xây dựng trang Master Page

 

Xây dựng trang Master Page

 

Bước 9: Thiết kế module Banner

 

Thiết kế module Banner

 

Bước 10: Xây dựng module Menu nhiều cấp

 

Xây dựng module Menu nhiều cấp

 

Bước 11: Xây dựng module sản phẩm

 

Xây dựng module sản phẩm

 

Bước 12: Tạo module hỗ trợ trực tuyến và quảng cáo

 

Tạo module hỗ trợ trực tuyến và quảng cáo

 

Bước 13: Tạo phần giỏ hàng

 

Tạo phần giỏ hàng

 

Bước 14: Tạo trang tìm kiếm

 

Tạo trang tìm kiếm

 

Trên đây là hướng dẫn làm web bán hàng asp.net thông qua 15 bước đầy đủ và chi tiết nhất. Nếu còn gì thắc mắc xin liên hệ tới thiết kế web 180 qua số điện thoại:036328183 hoặc email:dtn.cntt@gmail.com.