Hướng dẫn làm 1 trang web bằng html chỉ sau 60 phút

Hướng dẫn làm 1 trang web bằng html sẽ giúp bạn tạo được 1 trang web đơn giản, đầy đủ tính năng của 1 website,  áp dụng với cả những người không chuyên về lập trình. Xem chi tiết các bước làm web bằng html dưới đây nhé.

Hướng dẫn làm 1 trang web bằng html

Các bước tạo một file .html

Để có thể bắt đầu viết HTML, bạn có thể sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản cơ bản (plain text editor) như: Notepad, Notepad++, Sublime Text…để tạo một file đuôi .html (thay vì .txt).

Bước 1: Mở Notepad hoặc Sublime Text, vào File -> New File để tạo File mới.

 

Hướng dẫn làm 1 trang web bằng html - Mở notpead

 

Bước 2: Chép dòng lệnh code vào Notepadhtml notepad.

Chép dòng lệnh code vào Notepadhtml notepad.

 

Bước 3: Chọn File -> Save as…Sau đó lưu file đuôi .html hoặc .htm. Thí dụ ta đặt: “index.html”. Như vậy ta đã hoàn tất tạo một file .html.

 

 

Bước 4: Có thể sử dụng các trình duyệt hoặc double click vào file index.html này để mở file.

Cấu trúc file HTML (HTML Document Structure)

Tất cả các file HTML đều có cấu trúc bao gồm các thành phần tới thiểu như sau: <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, và <body>… được gọi là các thẻ (tag).

  1. Thẻ <!DOCTYPE html>

Thẻ <!DOCTYPE html> được dùng để khai báo version của ngôn ngữ HTML đang được sử dụng. Trong trường hợp này là version 5 mới nhất Thẻ này luôn được đặt ở dòng đầu tiên của file HTML.

  1. Thẻ <html>

Tiếp theo đó là thẻ <html> dùng để báo hiệu bắt đầu file HTML.

  1. Thẻ <head>

Bên trong thẻ <html>, thẻ <head> dùng cho phần đầu của trang, bao gồm các dữ liệu metadata (thông tin của trang web). Nội dung bên trong của thẻ <head> không được thể hiện trong trang web. Ngoại trừ tên (title) của trang sẽ được hiện lên phần trên cùng của tab trình duyệt.

  1. Thẻ <body>

Tất cả những nội dung được thể hiện trên trang web nằm trong thẻ <body> .

Bên trong thẻ <html> là thẻ <head> và <body>. Thẻ <head> bao gồm mã code ký tự bằng thẻ  <meta charset=”utf-8″> và tựa đề của trang web bằng thẻ <title>. Thẻ <body> bao gồm một tiêu đề bằng thẻ <h1> và một đoạn văn bằng thẻ <p>. Bởi vì cả tiêu đề và đoạn văn đều nằm trong thẻ <body> , chúng đều được thể hiện trên trang web.

Khi một thành phần (thẻ) được đặt trong một thành phần (thẻ) khác, chúng được gọi là nested. Thành phần con sẽ được đặt lùi (indent) để giúp cho các trúc file html gọn ghẽ hơn. Thí dụ trên cả hai thẻ <head> and <body> đều nằm trong thẻ  <html>  do là thẻ con của thẻ  <html> .

Trên đây là hướng dẫn làm 1 trang web bằng html đơn giản và hiệu quả, mọi ý kiến xin gửi về thiết kế web 180 đơn vị nhận làm thiết kế web 5 ngày nhanh chóng thông qua số điện thoại:0363280183 hoặc email:dtn.cntt@gmail.com.