Asp.net web api là gì? Đặc điểm của nó ra sao?

Asp.net web api là gì? Asp.net web api là 1 dạng Framework để hỗ trợ việc tạo HTTP service được thuận lợi hơn. Dữ liệu được Web API trả về ở dạng hiển thị JSON.

Asp.net web api là gì?

Web api là gì?

Web API hoặc có tên gọi khác là ASP.NET Web API, đây là loại framework được sử dụng trong lập trình có dịch vụ của HTTP. Nó có dạng RESTful API mới nhất, có đủ điều kiện của REST cũng đầy đủ có tiêu chuẩn khác, tối ưu được những dịch vụ trực tuyến và ứng dụng trên web.

 

Asp.net web api là gì?

 

Web api trong asp.net

Xây dựng API trong asp.net thì cơ bản bạn sẽ dùng đến mô hình MVC framework khi có thay đổi về kỹ thuật.

Bản chất của việc này là khi xây dựng api, bạn sẽ tạo hoặc dùng các thành phần của model trong MVC. Controller của web api là một controller của MVC.

Vì thế khi làm việc với MVC thì bạn có thể tiếp cận những khái niệm quen thuốc liên quan như action, routing, model binding, model validation,…

Điểm khác nhau khi dùng MVC để tạo api ở điểm, view trong MVC được thay bằng JSON hay có thể là XML. Thay cho việc dùng đến các Razor template để tạo HTML, action web api để chuyển dữ liệu thành JSON hay XML. Quá trình thay đổi này được gọi là serialization.

 

Web api trong asp.net

 

 

Bạn có thể hiểu như phần view của MVC của web api không còn dành cho người dùng nữa, thay vào đó là để chương trình khác sử dụng.

Do đó có thể thấy web api trong asp.net không phải là framework riêng rẽ.

Ứng dụng từ web api có thể thực hiện cùng lúc với những ứng dụng MVC hay xây dựng được hoàn toàn độc lập.

Một lưu ý là mỗi máy khách client có nhiều cách để dùng web api cung cấp.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Thiết  kế web 180 thông qua:

SDT:0363280183

Email:dtn.cntt@gmail.com

Website: hasuta.com.vm